08
13

40

1403 تیر 31

2024 Jul 21

banner

تامین مالی ، اصلاح ساختار و اوراق مالی

تامین مالی ، اصلاح ساختار و اوراق مالی

آخرین بروزرسانی : 23 آذر 1401

 

 تامین مالی 

ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه در چند سال اخیر تنوع چشمگیری یافته و قابل استفاده توسط طیف متنوعی از اشخاص حقوقی است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به معنی انتشار اوراق بهادار و فروش مستقیم آن به سرمایه­ گذاران خرد و کلان می باشد. این شیوه تأمین مالی در تمام دنیا معمولاً به دلیل حذف واسطه ­ها و مواجهه مستقیم با سرمایه­ گذاران، از نرخ بهای تمام شده کمتری برخوردار است. مدل تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه از تنوع بالایی برخوردار است که هر کدام از این مدل­ ها امکانات منحصر به فردی را به متقاضیان تأمین مالی ارائه می ­دهند. با توجه به تغییرات مستمر و پیچیدگی روزافزون کسب و کارها، تأمین منابع مالی با هدف بهره مندی از فرصت های پیش رو و بهبود وضعیت رقابتی، به امری اجتناب ناپذیر برای شرکت ها بدل شده است. نکته حائز اهمیت، امکان طرح ریزی برنامه تأمین مالی متناسب با نیاز خاص هر کسب و کار، با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای اثرگذار چون افق سرمایه گذاری، نرخ تأمین مالی اقتصادی، ابزارهای قابل استفاده و مباحث حاکمیتی و استراتژیک می باشد. در بازار سرمایه کشور نیز ابزارهای جدید تأمین مالی راه اندازی شده که فرصت خوبی را برای شرکت ها فراهم نموده است. گروه مــانا بــورس  در زمینه انواع روش های تأمین مالی، خدمات مشاوره ای به شرکت ها ارائه می دهد و کل فرآیند تأمین مالی را مدیریت می کند؛ هم چنین شرکت ها را در انتخاب مناسب ترین روش های تأمین مالی راهنمایی نموده؛ ابزارهای نوین تأمین مالی را بر اساس ساختار دارایی و بدهی آن ها طراحی نموده و با بکارگیری تخصص و دانش کافی و نیز شرایط و مقتضیات شرکت ها، عملیات تأمین مالی را مدیریت می نماید.  مــانا بــورس می تواند خدمات گسترده ای در زمینه تأمین مالی از طریق ابزارهای زیر در بازار سرمایه، به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ارائه دهد:

- کاهش هزینه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار نسبت به اخذ تسهیلات بانکی

- بهره گیری از معافیت های مالیاتی مطابق ماده ۷، ۱۱ و ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

- وجود شفافیت اطلاعات در خصوص تمامی مراحل تأمین مالی و نظارت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

- امکان سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران با سرمایه های اندک و خرد

- اوراق بهادار بدهی و اوراق بهادار سرمایه ای 

- تاسیس و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری پروژه و پذیره نویسی و نشر اوراق 

- تاسیس و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان 

- تامین مالی بین المللی 

انواع اوراق

- اوراق مشارکت

- ابزار های مالی اسلامی ( صکوک اجاره ، صکوک مرابحه ، صکوک استصناع ، صکوک قرض الحسنه ، صکوک منفعت ، صکوک خرید دین )

- اوراق سلف موازی

- اوراق رهنی 

- اوراق اختیار تبعی

لوگو فوتر