13
41

00

1403 خرداد 28

2024 Jun 17

banner

بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

آخرین بروزرسانی : 01 آذر 1401

 

معرفی گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

اهمیت بکارگیری بیمه در اقتصاد، کشورها را به سوی تاسیس شرکت های بیمه ای و صندوق های بازنشستگی هدایت کرده است و با توجه به تاثیر پذیری اقتصاد کشورها از یکدیگر، در ایران نیز همین رویه دنبال شده و در سالیان اخیر شرکت های متعددی در خصوص ارائه خدمات بیمه ای به وجود آمده اند.

با تاسیس و به وجود آمدن شرکت های مختلف مرتبط با بیمه، فعالان این صنعت این نیاز را احساس کردند که شرکت های بزرگ بیمه ای برای توسعه و شفافیت فعالیت های خود نیاز به بستری مناسب دارند؛ به همین دلیل شرکت های متعددی برای ورود به بازار سرمایه از خود تمایل نشان دادند و همین موضوع باعث به وجود آمدن گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی در بورس شد و شرکت های مختلف بیمه ای در سالیان اخیر وارد این گروه شدند و فعالیت های اقتصادی خود را در بستری شفاف و نوین انجام می دهند.

گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی، نسبت به گروه هایی مانند فلزات اساسی، به لحاظ ارزش بازار گروه کوچکتری محسوب می شود؛ اما به طور دقیق تر نسبت به کلیت گروه های فعال در بازار سرمایه، ارزش بازار و حجم معاملات متوسط دارد.

سود آوری شرکت های فعال در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

- تاثیر نرخ ارز

- تاثیر کرونا

 

لوگو فوتر