20
55

10

1402 آذر 16

2023 Dec 07

banner

تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور

تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور

آخرین بروزرسانی : 01 آذر 1401

 

توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا) تنها شرکت این گروه است. بمیلا در بازار پایه زرد فرابورس حاضر بوده و کل ارزش این شرکت در زمان تهیه این مقاله حدود ۱۹۱ میلیارد تومان بوده است.

لوگو فوتر